Ponúkame  pozdĺžne a priečne  delenie zvitkov v hrúbkach od 0,4 mm do 4,0mm a šírke zvitku do 1500mm. Maximálna hmotnosť zvitku, ktorý dokážeme spracovať je 20000 kg. 

PRODUKTY

SADROKARTÓNOVÉ PROFILY

OKENNÉ PROFILY

ZVÁRANÉ PROFILY

RÚRY

PLOTOVÉ A VINOHRADNÍCKE STĹPIKY

DELENIE MATERIÁLU

OSTATNÁ VÝROBA