KOVOSTROJ a.s. Dobšiná vyrába profily a príslušenstvo pre sadrokartónové konštrukcie. Profily CW, UW (stenové profily) a vystužovacie profily UA (zárubňové profily) sa vyrábajú v šírkach 50, 75, 100, 125 a 150 mm. Taktiež vyrábame CD a UD profily určené pre stropné konštrukcie a komplexný sortiment príslušenstva ku všetkým sadrokartónovým konštrukciám ako sú napríklad závesy, rýchlozávesy, spojovacie kusy a podobne. Medzi ďalšie produkty spoločnosti patria špeciálne profily ako sú stĺpiky pre uchytenie oplotenia diaľnic, pestovateľské konštrukcie, konštrukcie pre vinohrady či konštrukcie pre ovocné sady. KOVOSTROJ a.s. Dobšiná je taktiež výrobcom oceľových pások (pozdĺžne delenie) a tabúľ (priečne delenie).

Výrobný program spoločnosti KOVOSTROJ a. s. Dobšiná tvoria tri hlavné oblasti výroby:
1. Výroba profilov pre sadrokartónové konštrukcie
2. Výroba profilov pre plastové okná
3. Pozdĺžne a priečne delenie zvitkov z pozinkovaného plechu

Naše kvalitné vysokovýkonné profilovacie linky umožňujú vyrábať oceľové výstuže aj pre iné okenné systémy. Ich výroba sa musí na základe konkrétnej výkresovej dokumentácie vopred preveriť technickým oddelením našej spoločnosti.

PRODUKTY

SADROKARTÓNOVÉ PROFILY

OKENNÉ PROFILY

ZVÁRANÉ PROFILY

RÚRY

PLOTOVÉ A VINOHRADNÍCKE STĹPIKY

DELENIE MATERIÁLU

OSTATNÁ VÝROBA