Naša spoločnosť spolupracuje so dodáva špeciálne typy profilov pre drevársky a automobilový priemysel .  Disponujeme samostatným konštrukčným oddelením, ktoré je schopné na základe požiadaviek zákazníka posúdiť možnosti výroby, stanoviť postupy a vytvoriť výkresovú dokumentáciu ako podklady pre výrobu sady tvárniacich nástrojov pre zadaný profil. Taktiež disponujeme vlastným oddelením na výrobu nástrojov a prípravkov.

PRODUKTY

SADROKARTÓNOVÉ PROFILY

OKENNÉ PROFILY

ZVÁRANÉ PROFILY

RÚRY

PLOTOVÉ A VINOHRADNÍCKE STĹPIKY

DELENIE MATERIÁLU

OSTATNÁ VÝROBA