Centrála spoločnosti

KOVOSTROJ a.s. Dobšiná

  • Adresa: Cipová ul., 049 25 Dobšiná

  • Telefón: +421 58 7863 111

  • Fax: +421 58 7863 127

  • IČO: 31659217

  • IČ DPH: SK7020000075

  • Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1503/V

Predseda predstavenstva
Ing. Darko Karlovský

karlovsky@kovostroj.sk

Generálny riaditeľ skupiny STRIP a.s.
Tibor Luckai

luckai@kovostroj.sk
+421 905 631 845

Riaditeľ spoločnosti
Ing. Jakub Šmíro

smiro@kovostroj.sk
+421 918 622 238

Manažér predaja
Mgr. Karasová Katarína

karasova@kovostroj.sk
+421 905 564 521